درباره کنفراس > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

برنامه ریزی استراتژیک

1396/02/01
دکتر محمد حکاک
ظرفیت 40 نفر

تدوین استراتژی
پیوند استراتژی با اهداف
اولویت بندی استراتژی ها

لينك اصلي

مدیریت ریسک

1396/02/01
دکتر محمد حیاتی
ظرفیت 40 نفر

بررسی ریسک صنعت و معدن

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر