اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

راهنمای ارسال مقالات

قالب فارسی و لاتین مقالات کنفرانس را می توانید از منوی اطلاع رسانی -> فایل ها دریافت نموده و نسبت به نگارش مقالات اقدام نمائید.
جهت ارسال مقالات ابتدا از طریق عضویت در همایش، ثبت نام نموده و سپس مقاله خود را در این سامانه بارگذاری نمائید.

قالب فارسی و لاتین مقالات کنفرانس را می توانید از منوی اطلاع رسانی -> فایل ها دریافت نموده و نسبت به نگارش مقالات اقدام نمائید.
جهت ارسال مقالات ابتدا از طریق عضویت در همایش، ثبت نام نموده و سپس مقاله خود را در این سامانه بارگذاری نمائید.
مقالات ارسال شده پس از پایان مهلت اعلام شده، داوری می شوند. لذا در تاریخ های مذکور از طریق همین سامانه می توانید نتیجه داوری را مشاهده نمائید.


بازگشت1395/05/20
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !