صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

 محل برگزاری همایش:
لرستان، خرم آباد، کیلومتر 5 جاده تهران، دانشگاه لرستان

شماره های تماس دبیرخانه:
+98 663 312 0333
+98 939 386 8723

پست الکترونیک:
iciopl2@lu.ac.ir

وبگاه:
iciopl2.lu.ac.ir